Jedinstvo objavljuje nekonsolidovane rezultate za prvih devet meseci

Jedinstvo ad Sevojno objavilo je u utorak nekonsolidovane rezultate poslovanja za prvih devet meseci tekuće godine, u skladu sa zakonom o tržištu kapitala za kompanije koje su kotirane na listingu organizovanog tržišta.

Jedinstvo je u periodu januar-septembar ostvarilo nekonsolidovani prihod od 3,2 milijardi dinara i neto dobit od 33,6 miliona dinara.

Kapital Društva je na kraju septembra 2016. godine dostigao 2,4 milijarde dinara, dok je obračunska vrednost akcije 30. septembra bila 7.875,25 dinara.

Objavljeni izveštaji predstavljaju nekonsolidovane rezultate poslovanja matične kompanije koji ne obuhvataju konsolidaciju rezultata sa zavisnim preduzećima u zemlji i inostranstvu.