Konsolidovani prihodi Jedinstva u 2016. godini 6 milijardi dinara

Jedinstvo ad Sevojno objavilo je konsolidovane finansijske izveštaje za 2016. godinu koji obuhvataju rezultate poslovanja matične kompanije i njenih zavisnih preduzeća.

Jedinstvo grupa je prošle godine zabeležila poslovni prihod od nepunih šest milijardi dinara što predstavlja povećanje od 31,2 odsto u odnosu na 2015. godinu. Poslovna dobit porasla je 146 procenata na 501,6 miliona dinara, dok je neto dobitak kompanije skočio 322,3 odsto na 409,2 miliona dinara.

Kapital Jedinstvo grupe na kraju decembra prošle godine dostigao je 5,3 milijarde dinara, dok je konsolidovana knjigovodstvena vrednost akcije na dan 31. decembra iznosila 17.449,8 dinara.