Akcionarima ove godine dividenda od 250 dinara po akciji

Redovna skupština akcionara Jedinstva koja je održana 28. juna usvojila je sve predložene tačke dnevnog reda među kojima su i usvajanje finansijskih izveštaja i donošenje odluke o raspodeli dobiti.

Skupština je donela odluku da se isplati dividenda u bruto iznosu od 294,12 dinara (250 dinara neto) odnosno akcionarima će ukupno pripasti nepunih 88 miliona dinara.

Internim aktima kao dan dividende utvrđen je 31. decembar prošle godine. Dividenda će biti isplaćena u tri jednake rate, a krajnji rok je poslednji dan svakog od kvartala.

Konsolidovani prihodi Jedinstva u 2016. godini 6 milijardi dinara

Jedinstvo ad Sevojno objavilo je konsolidovane finansijske izveštaje za 2016. godinu koji obuhvataju rezultate poslovanja matične kompanije i njenih zavisnih preduzeća.

Jedinstvo grupa je prošle godine zabeležila poslovni prihod od nepunih šest milijardi dinara što predstavlja povećanje od 31,2 odsto u odnosu na 2015. godinu. Poslovna dobit porasla je 146 procenata na 501,6 miliona dinara, dok je neto dobitak kompanije skočio 322,3 odsto na 409,2 miliona dinara.

Kapital Jedinstvo grupe na kraju decembra prošle godine dostigao je 5,3 milijarde dinara, dok je konsolidovana knjigovodstvena vrednost akcije na dan 31. decembra iznosila 17.449,8 dinara.

Redovna skupština akcionara zakazana za 28. jun

Nadzorni odbor Društva doneo je odluku da se redovna skupština akcionara održi 28. juna od 12h u sedištu Društva.

U dnevni red skupštine uvrštene su sledeće tačke:

– donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva za 2016. godinu, kao i konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za 2016. godinu,

– donošenje odluke o raspodeli dobiti po godišnjem obračunu za 2016. godinu,

– Izbor članova Nadzornog odbora,

– donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2017. godini.

Kao dan akcionara je utvrđen 18. jun, a pravo učešća imaju akcionari i njihovi punomoćnici koji na ovaj dan raspolažu sa najmanje 0,1 odsto od ukupnog broja akcija odnosno 299 akcija.

Jedinstvo objavljuje nekonsolidovane rezultate za 2016. godinu

Jedinstvo ad Sevojno objavilo je putem Beogradske berze nekonsolidovani izveštaj za 2016. godinu u kojoj je ostvaren poslovni prihod od 5,3 milijarde dinara što je za 41,2 odsto više u odnosu na 2015. godinu.

Poslovna dobit iznosila je 202,9 miliona dinara, što predstavlja rast od 38,4 odsto, dok je neto dobit dostigla 155,1 milion dinara odnosno bila je veća pet odsto u odnosu na 2015. godinu.

Kapital matične kompanije na kraju decembra prošle godine dostigao je 2,5 milijardi dinara, dok je knjigovodstvena vrednost akcije iznosila 8.259,76 dinara.

Konsolidovane finansijske izveštaje Jedinstvo će objaviti do kraja aprila tekuće godine.

Završena isplata dividende iz prošlogodišnje dobiti

Jedinstvo je u petak, 16. decembra, isplatilo i poslednju ratu dividende iz prošlogodišnje dobiti koju je letos izglasala skupština akcionara.

Akcionarima je pripao ukupan bruto iznos od 63,3 miliona dinara odnosno 211,76 dinara bruto po akciji. Ovaj iznos je akcionarima isplaćen u tri jednaka dela.

Presečeni datum za dividendu Jedinstva po internim aktima kompanije je 31. decembar odnosno pravo na raspodelu ovogodišnje dobiti imaće vlasnici akcija koji budu upisani u knjigu akcionara na taj dan.

Jedinstvo objavljuje nekonsolidovane rezultate za prvih devet meseci

Jedinstvo ad Sevojno objavilo je u utorak nekonsolidovane rezultate poslovanja za prvih devet meseci tekuće godine, u skladu sa zakonom o tržištu kapitala za kompanije koje su kotirane na listingu organizovanog tržišta.

Jedinstvo je u periodu januar-septembar ostvarilo nekonsolidovani prihod od 3,2 milijardi dinara i neto dobit od 33,6 miliona dinara.

Kapital Društva je na kraju septembra 2016. godine dostigao 2,4 milijarde dinara, dok je obračunska vrednost akcije 30. septembra bila 7.875,25 dinara.

Objavljeni izveštaji predstavljaju nekonsolidovane rezultate poslovanja matične kompanije koji ne obuhvataju konsolidaciju rezultata sa zavisnim preduzećima u zemlji i inostranstvu.

Konsolidovani prihodi u prvih šest meseci 2,8 milijardi dinara

Jedinstvo ad Sevojno objavilo je konsolidovane finansijske izveštaje za prvih šest meseci tekuće godine koji obuhvataju rezultate poslovanja matične kompanije i 12 zavisnih preduzeća.

Konsolidovani poslovni prihod u periodu januar-jun dostigao je 2,8 milijardi dinara što je povećanje od 52,1 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Za razliku od 2015, kada je zabeležen gubitak iz poslovanja, ove godine je ostvarena dobit od 46,3 miliona dinara. Neto rezultat je takođe pozitivan – 53,4 miliona dinara u odnosu na neto gubitak od 166,1 milion dinara u istom periodu prošle godine.

Kapital kompanije na kraju juna iznosio je 5,03 milijarde dinara, dok je konsolidovana obračunska vrednost akcije 16.523,1 dinar.

Jedinstvo objavljuje nekonsolidovane rezultate za prvih šest meseci

Jedinstvo ad Sevojno objavilo je nekonsolidovani izveštaj za prvih šest meseci tekuće godine tokom koji je ostvaren prihod od 2,3 milijarde dinara što je za 80,8 odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

Poslovna dobit iznosila je 12,7 miliona dinara, dok je u istom periodu 2015. zabeležen gubitak od 216,9 miliona dinara. Neto dobit u prvih šest meseci iznosio je 15,2 miliona dinara, u odnosu na minus od 219,4 miliona dinara u prvih šest meseci 2015.

Kapital kompanije na kraju juna iznosio je 2,4 milijarde dinara, dok je obračunska vrednost akcije 7.815 dinara.

Akcionarima ove godine dividenda od 180 dinara po akciji

dividendaSkupština akcionara Jedinstva koja je održana 22. juna usvojila je sve predložene tačke dnevnog reda među kojima su i usvajanje finansijskih izveštaja i donošenje odluke o raspodeli dobiti.

Skupština je donela odluku da se isplati dividenda u bruto iznosu od 211,76 dinara (180 dinara neto) odnosno akcionarima će ukupno pripasti 63,3 miliona dinara.

Internim aktima kao dan dividende utvrđen je 31. decembar prošle godine. Dividenda će biti isplaćena u tri jednake rate, a krajnji rok je poslednji dan svakog od kvartala.

Skupština akcionara donela je i odluku o sticanju do 10% sopstvenih akcija po najvišoj ceni od 6.000 dinara po akciji.

Redovna skupština akcionara zakazana za 22. jun

Nadzorni odbor Društva doneo je odluku da se redovna skupština akcionara održi 22. juna od 12h u sedištu Kompanije.

U dnevni red skupštine uvrštene su sledeće tačke:

  • donošenje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja Društva za 2015. godinu, kao i konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju Društva za 2015. godinu,
  • donošenje odluke o raspodeli dobiti po godišnjem obračunu za 2015. godinu,
  • Izbor članova Nadzornog odbora,
  • donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2016. godini,
  • donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija.

Kao dan akcionara je utvrđen 12. jun, a pravo učešća imaju akcionari i njihovi punomoćnici koji na ovaj dan raspolažu sa najmanje 0,1 odsto od ukupnog broja akcija odnosno 299 akcija.