Kontakt

31205 Sevojno,
Prvomajska bb
Srbija

Tel:  +381 (0)31 532-911
Fax: +381 (0)31 533-685
e-mail: office@mppjedinstvo.co.rs

Predstavništvo u Beogradu
Omladinsko šetalište 12a
11090 Beograd

jedinstvo-lokacija