Radivoje Smiljanić, dipl.maš.ing. – Zamenik direktora

U  MPP Jedinstvo AD  Sevojno   zaposlen  od  1982.  god.

Imenovani  je  u toku radnog   veka bio raspoređen  na   poslove  Projektant , Upravnik  gradnje u RF , Pomoćnik  direktora za  radove  u   inostranstvu  , Rukovodioc  sektora inženjeringa , Tehnički  direktor .

Na  funkciji  Generalnog  direktora  nalazio se  u periodu  od 2012-2013.god. Od  2016.god. se  nalazi  na  funkciji  Zamenika  direktora

<< nazad