Kompanija danas

Jedinstvo je javno akcionarsko društvo u čijem sastavu posluje šest zavisnih preduzeća koja doprinose da ova kompanija kao grupa može izvesti i najsloženije poslovne poduhvate iz svoje delatnosti koristeći sopstvene resurse. Osim matične kompanije, u grupi posluju:

–       Jedinstvo- Metalogradnja, specijalizovano za izgradnju objekata različitih namena,

–       Jedinstvo inženjering Moskva

–       Užice-gas specijalizovan za izgradnju gasovoda i distribuciju gasa

–       Zlatibor-gas, specijalizovan za izgradnju gasovoda i distribuciju gasa

–       Jedinstvo BIH

–       Jedinstvo Podgorica

–       Livnica Požega

–       Metaling – Eko doo

Jedinstvo-Sevojno

Akcijama Jedinstva trguje se na kontinuiranom tržištu Beogradske berze, a u vlasničkoj strukturi i dalje dominiraju interni akcionari.  Zahvaljujući odličnom poslovanju, i dobroj korporativnoj kulturi postepeno se povećava i broj eksternih akcionara, portfeljnih investitora iz zemlje i inostranstva.

Jedinstvo  je okončalo poslovnu 2012. godinu sa konsolidovanim poslovnim prihodom većim od 6 milijardi dinara dok je konsolidovana neto dobit iznosila 331.2 miliona dinara.

Najveći deo prihoda kompanija ostvaruje na domaćem tržištu, a značajan udeo se odnosi i na inostrana tržišta, pre svega na Crnu Goru.

U grupi  kojom upravlja Jedinstvo zaposleno je preko 1.000 ljudi, a dve trećine kadrova angažovano je na poslovima u matičnoj kompaniji.

Jedinstvo poseduje sledeće sertifikate:

  1. ISO 9001:2008 – Sistem upravljanja kvalitetom (Projektovanje, izdrada i montaža hidro, termo i gasnih instalacija i postrojenja, izvođenje radova u oblasti visoko i nisko gradnje)
  2. ISO 14001:2004, Sistem upravljanja zaštititom životne sredine
  3. ISO 18001: 2007 – Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu
  4. ISO 50001: 2011
  5. EN-ISO 3834 – Kontorlisanje ispunjenosti zahteva zavarivačkog pogona
  6. EN 13941:2009 – Kontrolisanje ispunjenosti uslova izvođača radova za montažu predizolovanog sistema projektne klase „C”
  7. Licenca Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja

OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Puno ime Montažno-proizvodno preduzeće Jedinstvo za izradu i montažu termo i hidro instalacija i postrojenja ad Sevojno
Skraćeni naziv Jedinstvo ad Sevojno
Sedište Prvomajska bb,
31205 Sevojno
Odgovorno lice Mića Mićić, Direktor
Telefon 381(0)31532911
Faks 381 (0)31 533 685
e-mail jedinstvo@eunet.rs
office@mppjedinstvo.co.rs
Belex ticker JESV
Šifra delatnosti 4399
Ostali nespomenuti građevinski radovi
Matični broj 07188307
PIB 102136136
Žiro račun: Banca Intesa, 160-7204-95
Broj zaposlenih 560
Zavisna preduzeća i procenat vlasništva Novi Pazar put (100%)
Jedinstvo Metalogradnja (52,8%)
Jedinstvo inženjering Moskva (95%)
Užice gas (70%)
Zlatibor gas (100%)
Jedinstvo BIH (100%)
Jedinstvo Slovenija (100%)
Jedinstvo Podgorica (100%)
Livnica Požega (100%)
Metaling – Eko doo (100%)