Savo Žunić , dipl.maš.ing. – Zamenik direktora

U MPP Jedinstvu zaposlen od 1997.god.

U periodu 2005 – 2010. i 2014 – 2015.god. raspoređen na radno mesto Upravnik gradnje na gradilištima u Rusiji

U periodu 2015 – polovine 2020.god. raspoređen na poslove Rukovodioca projektnog biroa

Od oktobra 2020 god. imenovan je na funkciju Zamenika direktora

<< nazad