Ski centar Rosa Hutur, Soči, Rusija

Izvođenje kompletnih mašinskih instalacija na izgradnji Ski centra sa hotelskim (3* i 4*) i apartmanskim komleksima;
Ukupna površina: 47.520 m2