Naši zaposleni

nasi zaposleniJedinstvo sa zavisnim preduzećima zapošljava preko 1.000 zaposlenih, od kojih je 70 inženjera različitih profila. Tokom godine, u zavisnosti od potreba, Jedinstvo angažuje znatan broj radnika na osnovu ugovora o delu sve do okončanja trajanja projekta.

Na čelu naše kompanije nalazi se stručni tim vrhunskih menadžera sa dugogodišnjim iskustvom u obavljanju rukovodećih poslova na proizvodno-montažnih delatnostima.

Upravljačku strukturu kompanije predstavljaju Nadzorni odbor izabran na godišnjoj skupštini akcionara, Izvršni odbor i generalni direktor preduzeća.