Užice-gas

Akcionarsko društvo Užice-gas je osnovano 2007. godine u Užicu.  Akcionari i osnivači su Opština Užice i Jedinstvo. Osnovne delatnosti akcionarskog društva Užice gas su:

– Izgradnja gasovoda,
– Distribucija prirodnog gasa,
– Upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas,
– Trgovina na malo prirodnim gasom za potrebe tarifnih kupaca

 

OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU
Poslovno ime Užice-gas ad Užice
Sedište Ljube Stojanovića 4,
31000 Užice
Telefon 381 (0)31 521 662
Faks 381(0)31 521 668
e-mail uzicegas@open.telekom.rs
Šifra delatnosti 3522
Distribucija gasovitih goriva gasovodom
Matični broj 20305444
PIB 105077040
Žiro račun: Banca Intesa, 160-278315-10