Kontakt

31205 Sevojno,
Prvomajska bb
Srbija

Tel:  +381 (0)31 532-911

   Pregled lokala:

 • Sekretarica direktora – lokal 102
 • Služba prodaje i marketinga – lokali 116  i 117
 • Služba opštih i pravnih poslova – lokal 119
 • Služba nabavke – lokal 125
 • Služba tehničke pripreme – lokali 121 i 122
 • Obračunska služba – lokal 109
 • Finansijska služba – lokal 120
 • Služba knjigovodstva – lokal 105
 • Sektor proizvodnje – lokal 103
 • Sektor montaže – lokali 129 i 143
 • Elektro sektor – lokal 158
 • IBR – lokal 160
 • Služba unutrašnjeg  transporta – lokali 127 i 159
 • Služba međunarodnog transporta – lokal 146
 • Magacinska služba – lokali 130 i 131
 • Portirska služba – lokal 110

 

Fax: +381 (0)31 533-685
e-mail: office@mppjedinstvo.co.rs

Predstavništvo u Beogradu

Omladinsko šetalište 12a
11090 Beograd

Tel: 011 2370-145
Fax: 011 2379-552
e-mail: officebg@mppjedinstvo.co.rs

jedinstvo-lokacija