Sertifikati

Jedinstvo u svom poslovanju zadovoljava najkompleksnije zahteve klijenata, ispunjavajući stroge standarde kvaliteta.

Jedinstvo poseduje sledeće sertifikate:

 1. ISO 9001:2015 – Sistem upravljanja kvalitetom
 2. ISO 14001:2015 – Sistem upravljanja zaštitom životne sredine
 3. ISO 45001:2018 – Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu
 4. ISO 22301:2019 – Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja
 5. ISO 27001:2013 – Sistem upravljanja bezbednošću informacija
 6. ISO 37001:2017 – Sistem upravljanja protiv mita i korupcije
 7. ISO 50001: 2018 – Sistem upravljanja energijom
 8. EN-ISO 3834 – Kontrolisanje ispunjenosti zahteva zavarivačkog pogona
 9. ISO/IEC 17025 – Obavljanje poslova ispitivanja i etaloniranja
 10. EN 13941:2009 – Kontrolisanje ispunjenosti uslova izvođača radova za montažu predizolovanog sistema projektne klase „C”
 11. Licenca Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 12. SRPS ISO/IEC 17025:2006 – Standard za obavljanje poslova ispitivanja