Kodeks korporativnog upravljanja

CorporateGovernanceKodeksom korporativnog upravljanja uspostavljaju se principi valjane korporativne prakse i organizacione strukture kojima se nastoje zaštiti interesi investitora (akcionara), ali i drugih zainteresovanih strana.

Cilj Kodeksa je uspostavljanje visokih standarda korporativnog upravljanja i transparentnosti u poslovanju kompanije kako bi se olakšao put na tržištu kapitala radi efikasnijeg finansiranja.

Skupština akcionara Jedinstva održana 1. juna 2012. godine usvojila je Kodeks korporativnog upravljanja.