Zlatibor-gas

Zlatibor- gas je osnovano 2008. godine, a osnivač je Jedinstvo. Ova kompanija je formirana sa ciljem da se realizuje izgradnja primarnog gasovoda od Užica do Čajetine, kao i izgradnja distributivne mreže u Čajetini i na Zlatiboru gde ima više od 5.000 objekata koji su potencijalni korisnici gasa. Ovo je jedno od najmlađih preduzeća u sistemu Jedinstva.

OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU
Poslovno ime Zlatibor-gas doo Zlatibor
Sedište Tržni centar bb,
31315  Zlatibor
Telefon 381 (0)31 845 533
Faks 381 (0)31 845 533
e-mail
Šifra delatnosti 3522
Distribucija gasovitih goriva gasovodom
Matični broj 20460059
PIB 105831489
Žiro račun: Banca Intesa, 160-311156-39