Konzorcijum MPP Jedinstvo, Mostogradnja i Axis obnavlja naftne rezervoare u Smederevu

Posao vredan prilbližno 267 miliona je ugovoren u julu 2018. sa konzorcijumom firmi MPP Jedinstvo ad Sevojno, Mostogradnja ad Beograd i Axis građevinski biro Sremska Kamenica, sa rokom trajanja do kraja oktobra ove godine.