Ugovoren posao za izgradnju postrojenja za odsumporavanje

Jedinstvo ad Sevojno objavilo je putem Beogradske berze da je kompanija kao član konzorcijuma, koji predvodi japanska kompanija Mitsubishi Hitachi Power Systems, zaključila sa Elektroprivredom Srbije “Ugovor za izgradnju postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova u Termoelektrani ‘Nikola Tesla’ A”.

Ukupna vrednost opreme i radova iznosi oko 167 miliona evra, od čega Jedinstvo izvodi deo radova u vrednosti od 95,5 miliona evra. Ugovoreni rok za realizaciju projekta, koji se realizuje u okviru sporazuma između vlada Srbije i Japana iznosi 36 meseci.