Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija

Na skupštini akcionara emitenta Jedinstvo ad Sevojno, održanoj 26. juna 2018. godine, usvojena je odluka o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija uz primenu odredaba o zaštiti poverilaca.

Postupak je završen poništenjem sopstvenih akcija u Centralnom registru hartija od vrednosti 15. oktobra 2018. godine. Poništeno je 27.346 sopstvenih akcija odnosno devet odsto od ukupnog broja.

Nakon sprovedenog postupka smanjenja, vrednost osnovnog kapitala Društva iznosi 416,06 miliona dinara i podeljen je na 277.373 komada običnih akcija nominalne vrednosti 1.500 dinara. Od ukupnog broja akcija, Društvo trenutno raspolaže sa 2.650 sopstvenih akcija.

Obaveštenje – promena broja akcija
Obaveštenje – značajno učešće