Politika kvaliteta

quality_policy_1MPP „Jedinstvo“a.d. Sevojno ima dugogodišnju tradiciju i iskustvo na izgradnji objekata i sistema za grejanje i klimatizaciju, vodovod i kanalizaciju, postrojenja za proizvodnju i prenos energenata, gasa, objekata visokogradnje i  niskogradnje, sakupljanja, skladištenja, tretmana i transporta sekundarnih sirovina i dr.

Proizvodi i usluge „Jedinstva“ prisutni su širom sveta, na globalnom tržištu, visokog i postojanog kvaliteta, obezbeđuju investitorima i korisnicima sigurnost u ostvarivanju kvalitetne i rentabilne realizacije razvoja regiona i zona, gradova i naselja i drugih privrednih i stambenih kompleksa, a istovremeno ne ugrožavaju životnu sredinu.

Od zaposlenih u MPP „Jedinstvo“ se sa pravom očekuje i zahteva, s obzirom na iskustvo, znanja i stečeni ugled, da pruže i primene najviši nivo kvaliteta i visok stepen bezbednosti i zaštite zdravlja zaposlenih i zaštite životne sredine  na poslovima:

  • Projektovanja, izgradnje i montaže unutrašnjih i      spoljnih hidro i termo instalacija, visokogradnja i niskogradnja i sistema      za prenos i distribuciju gasa uz potpuno zadovoljavanje zahteva korisnika      i propisa, uključujući zakonske i druge zahteve koji se odnose na kvalitet,      i  zaštitu zdravlja i zaštitu      životne sredine.
  • Proizvodnje ekspanzionih sudova, delova i      komponenti za hidro i termo instalacije
  • Održavanja sistema i pružanje servisne podrške      tokom životnog ciklusa instalacija i proizvoda
  • Usluga međunarodnog, javnog, drumskog transporta
  • Sakupljanja, skladištenja, tretmana i transporta      sekundarnih sirovina

Trajno opredeljenje je uspešna realizacija navedenih poslova uz ostvarenje sledećih ciljeva:

  • Zadovoljni investitori, korisnici i društvena zajednica

Razvojem partnerskih odnosa, zajedničkog rada i efikasnih komunikacija sa investitorima, korisnicima, isporučiocima i društvenom zajednicom želimo da unapredimo kvalitet našeg rada,  zdrava i bezbedna radna mesta, zaštitu životne sredine i da ostvarimo zajedničku korist.

Svi poslovni procesi, uz učešće svih zaposlenih u skladu sa utvrđenim nadležnostima i odgovornostima, bez izuzetaka, biće orijentisani na isporuku kvalitetnog proizvoda i usluga koji zadovoljavaju usaglašene zahteve korisnika, zakonske i tehničke propise uz rentabilan i efikasan rad u ugovorenim rokovima. Pri svemu tome, svi zaposleni imaju visoku svest o potrebi zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.

  • Učešće zaposlenih

Ciljevi, planovi rada i  programi,  uz poštovanje zakonskih propisa,  su osnov na kome zaposleni imaju priliku da ostvare svoju kreativnost i inovativnost u ostvarenju kvalitetnih proizvoda i usluga,  preventivnog smanjenja ili eliminisanja rizika za  bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu životne sredine.

Kvalitet i briga za očuvanje životne sredine i zaštitu zdravlja  je obaveza svakog zaposlenog bez obzira na funkcionalni ili radni zadatak koji obavlja. Njihova odgovornost ogleda se u pružanju aktivnog i kreativnog doprinosa, a rukovodstvo je obavezno da podstiče i učestvuje u programima i zadacima na preventivnom delovanju i unapređenju učinka svakog poslovnog procesa, a time i zaštite zdravlja, zivotne sredine i prevencije zagađenja okoline.

Svi zaposleni su obavezni i odgovorni da pruže aktivan i kreativan doprinos, a rukovodstvo je obavezno da podstiče i učestvuje u programima i zadacima za unapređenje učinka i kvaliteta svakog poslovnog procesa, zaštite zdravlja , zaštite životne sredine.

Obrazovanje i inoviranje znanja je osnov za primenu novih tehnologija i razvoj sistema menadžmenta kvalitetom,  zaštitom životne sredine i zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.

  • Izgradnja i unapređenje integrisanog menadžment sistema

Razvoj i unapređenje poslovanja „Jedinstvo“ će imati  ključni oslonac u razvoju i unapređenju sistema menadžmenta kvalitetom,  zaštitom životne sredine i zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu  u skladu sa ugrađenom dobrom tržišnom praksom prema standardima  ISO 9001:2008,  ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007.ISO90012000q

Preuzmite dokument Politika kvaliteta MPP Jedinstvo a.d.