Politika kvaliteta

quality_policy_1

MISIJA

Projektovanje i izgradnja objekata širom sveta, na globalnom tržištu, uskalđeno sa zahtevima korisnika, tehničkim propisima i najvišim standardima gradnje, visokog i postojanog kvaliteta, koji obezbeđuju investitorima i korisnicima sigurnost u ostvarivanju kvalitetne i rentabilne realizacije razvoja regiona i zona, gradova, naselja i drugih privrednih i stambenih kompleksa, a istovremeno ne ugrožavaju životnu sredinu.

VIZIJA

Biti strateški partner od poverenja, lider u regionu u izgradnji objekata niskogradnje, visokogradnje, objekata specijalne namene i prepoznatljiv po tradiciji, pouzdanošću i savremenim kapacitetima za projektovanje i izvođenje radova za objekte širokokog spektra namene.

Društveno odgovorno preduzeće koje posvećuje punu pažnju bezbednosti i zdravlju na radu i zaštiti životne sredine.

POLITIKA KVALITETA, ENERGETSKA POLITIKA, POLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITE ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI NA RADU

MPP „Jedinstvo“a.d. Sevojno ima dugogodišnju tradiciju i iskustvo na izgradnji objekata i sistema za grejanje i klimatizaciju, vodovoda i kanalizacije, postrojenja za proizvodnju i prenos energenata, gasa, visokogradnja, niskogradnja i dr.

Proizvodi i usluge MPP „Jedinstvo“ prisutni su širom sveta, na globalnom tržištu, visokog i postojanog kvaliteta, obezbeđuju investitorima i korisnicima sigurnost u ostvarivanju kvalitetne i rentabilne realizacije razvoja regiona i zona, gradova i naselja i drugih privrednih i stambenih kompleksa, a istovremeno ne ugrožavaju životnu sredinu i omogućuju efikasno korišćenje energije.

Od zaposlenih u MPP „Jedinstvo“ se sa pravom očekuje i zahteva, s obzirom na iskustvo, znanja i stečeni ugled, da pruže i primene najviši nivo kvaliteta i visok stepen bezbednosti i sdravlja na radu, zaštite životne sredine i energetske efikasnosti na poslovima:

  • Projektovanja, izgradnje i montaže unutrašnjih i spoljnih hidro i termo instalacija, visokogradnja i niskogradnja i sistema za prenos i distribuciju gasa uz potpuno zadovoljavanje zahteva korisnika i propisa, uključujući zakonske i druge zahteve koji se odnose na kvalitet i zaštitu životne sredine, zaštitu zdravlja i bezbednost na radu, korišćenje energije, potrošnju i energetsku efikasnost.
  • Proizvodnje ekspanzionih sudova, delova i komponenti za hidro i termo instalacije.
  • Održavanja sistema i pružanje servisne podrške tokom životnog ciklusa instalacija i proizvoda.
  • Usluga međunarodnog, javnog, drumskog transporta.
  • Sakupljanja, skladištenja, tretmana i transporta sekundarnih sirovina

 

Trajno opredeljenje je uspešna realizacija navedenih poslova uz ostvarenje sledećih ciljeva:

  • Zadovoljni investitori, korisnici i društvena zajednica

Razvojem partnerskih odnosa, zajedničkog rada i efikasnih komunikacija sa investitorima, korisnicima,

isporučiocima i društvenom zajednicom želimo da unapredimo kvalitet našeg rada, zdrava i bezbedna radna mesta, energetsku efikasnost, zaštitu životne sredine i da ostvarimo zajedničku korist.

Svi poslovni procesi, uz učešće svih zaposlenih u skladu sa utvrđenim nadležnostima i odgovornostima, bez izuzetaka, biće orijentisani na isporuku kvalitetnog proizvoda i usluga koji zadovoljavaju usaglašene zahteve

korisnika, zakonske i tehničke propise uz rentabilan i efikasan rad u ugovorenim rokovima. Pri svemu tome svi zaposleni imaju visoku svest o potrebi korišćenju energije, potrošnji i energetskoj efikasnosti, zaštiti životne sredine i zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu.

  • Učešće zaposlenih

Ciljevi, planovi rada i programi, uz poštovanje zakonskih propisa, su osnov na kome zaposleni imaju priliku da ostvare svoju kreativnost i inovativnost u ostvarenju kvalitetnih proizvoda i usluga, smanjenja ili eliminisanja rizika za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine i poboljšavanju energetske efikasnosti.

Obaveza rukovodstva je da osigura raspoloživost informacija i neophodnih resursa za postizanje opštih i posebnih ciljeva integrisanog menadžment sistema.

Kvalitet i briga za očuvanje životne sredine, zaštitu zdravlja i bezbednost na radu, poboljšavanje energetskih performansi je obaveza svakog zaposlenog bez obzira na funkcionalni ili radni zadatak koji obavlja.

Svi zaposleni su obavezni i odgovorni da pruže aktivan i kreativan doprinos, a rukovodstvo je obavezno da podstiče i učestvuje u programima i zadacima za unapređenje učinka i kvaliteta svakog poslovnog procesa i zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, energetskih performansi i da stvara uslove za povećanje zadovoljstva zaposlenih i društvene zajednice.

Aktivnosti projektovanja i izvođenja radova i proizvodnje sprovode se na način da podržavaju nabavku energetski efikasnih proizvoda i usluga i poboljšavanja energetskih performansi.

Obrazovanje i inoviranje znanja je osnov za primenu novih tehnologija i razvoj sistema menadžmenta kvalitetom, energijom, zaštitom životne sredine i zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.

  • Upravljanje rizicima i prilikama

Identifikacijom, analizom, vrednovanjem i tretmanom rizika procesa IMS stvara se osnov za minimiziranje ili eliminisanje rizika, kao i za iskorišćenje potencijalni prilika sa ciljem poboljšavanja kvaliteta proizvoda,

procesa i učinaka zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu i poboljšavanje energetske efikasnosti.

  • Izgradnja i unapređenje integrisanog menadžment sistema (IMS)

Za razvoj i unapređenje poslovanja „Jedinstvo“ će imati ključni oslonac u razvoju i unapređenju sistema menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine, zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu i sistemu menadžmenta energijom u skladu sa ugrađenom dobrom tržišnom praksom prema standardima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i ISO 50001:2011.

ISO90012000q

Preuzmite dokument Politika kvaliteta MPP Jedinstvo a.d.