Finansijski kalendar

 

15. avg. 2014.

Polugodišnji finansijski izveštaj

31. avg. 2014.

Konsolidovani polugodišnji fin. izveštaji

15. nov. 2014.

Devetomesečni finansijski izveštaji

1. jan. 2015.

Ex-dividend dan; svi akcionari nakon ovog dana nemaju pravo na dividendu iz dobiti ostvarene u 2014.

* datumi su podložni promenama u kom slučaju će biti blagovremeno objavljene na ovom mestu.