Vlasnička struktura

Struktura akcionara na dan 31. decembar 2014.
Tip lica Broj akcija % od ukupne emisije
Akcije u vlasništvu fizičkih lica

246.393

80,86

Akcije u vlasništvu pravnih lica

50.990

16,73

Kastodi računi

7.336

2,41

U K U P N O

304.719

100

vlasnicka-struktura

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu Broj lica Broj akcija % od ukupne emisije
domaća Strana domaća Strana domaća strana

od 0% do 5%

478

20

182.782

13.897

59,98

4,56

od 5% do 10%

2

0

34.916

0

11,46

0,00

od 10% do 25%

1

0

73.124

0

23,99

0,00

od 25% do 33%

0

0

0

0

0,00

0,00

od 33% do 50%

0

0

0

0

0,00

0,00

od 50% do 66%

0

0

0

0

0,00

0,00

od 66% do 75%

0

0

0

0

0,00

0,00

od 75% do 100%

0

0

0

0

0,00

0,00

Ukupno:

501

304.719

100,00

 

Redosled prvih 10 akcionara po broju glasova na dan 31. decembar 2014:

R. Br. Akcionar Broj glasova % od ukupne emisije

1.

Mićić Mića

73.124

23,99

2.

Zeta Export Import doo

18.512

6,08

3.

Radibratović Zoran

16.404

5,38

4.

Đurić Duško

14.892

4,89

5.

Smiljanić Radivoje

10.525

3,45

6.

Raiffeisen bank – kastodi račun

10.015

3,28

7.

Ristović Snežana

9.091

2,98

8.

Zarić Sreten

8.041

2,64

9.

Victoria Group ad

6.012

1,97

10.

Nikolić Nebojša

4.578

1,50