Dragan Otašević, dipl.maš.ing, Direktor za razvoj i investicije

U MPP Jedinstvu od 1997.god.

Obavljao je poslove šefa gradilišta , upravnika gradnje u Rusiji , Rukovodioca tehničke pripreme , a od oktobra 2020.god. imenovan na funkciju Direktora za razvoj i investicije

<< nazad