Mića Mićić, dipl. ecc. – Generalni direktor

U MPP Jedinstvo  AD Sevojno  zaposlen  od 1984.god. , prvo na poslovima  finansijskog direktora , a  od  1987. na  poslovima  Generalnog direktora.

Na funkciji Generalnog direktor bio je do 2012.god.

U  periodu  2012.god. – 2015.god.  imenovan  je  na  funkciju  Predsednika  Nadzornog  odbora i  Predsednika  Jedinstvo  grupe.

Od  2016.god. ponovo je na funkciji  Generalnog  direktora.

<< nazad