Nikola Gajić, dipl.maš.ing, Direktor montaže

U MPP Jedinstvo AD Sevojno  od  god.

U periodu 1997-1998  i  2010 –  god. raspoređen na  radno mesto  Upravnik  gradnje na gradilištima u Rusiji

U periodu 2015 – polovine  god. raspoređen na poslove  Rukovodioca  montaže

Od oktobra  2020 god. imenovan  je  na funkciju   Direktora  montaže

<< nazad