Snežana Ristović, dipl. ekonomista – Finansijski direktor

U MPP Jedinstvo AD Sevojno od 1988.god. , prvo na poslovima šef knjigovodstva , a od 1994 god. na poslovima Finansijski direktor.

U periodu od 1995 – 1998.god. imenovana se nalazila na funkciji Finansijskog direktora u Rusiji

<< nazad