Za otpadne vode 8,2 miliona eura

KOTOR – Ministar održivog razvoja i turizma Predrag Sekulić i gradonačelnica Kotora Marija Ćatović, u prisustvu njemačkog ambasadora u Crnoj Gori Petera Platea i izvršnog direktora kompanije Vodakom Borisa Vukovića, juče su u naselju Dobrota označili početak radova na izgradnji kanalizacione mreže. Radovi su segment treće faze izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže u opštini Kotor, javlja Radio Kotor. Vrijednost radova 8,2 miliona eura, od čega je 1,3 miliona, obezbijedila Vlada Crne Gore, 3,8 miliona su budžetska sredstva opštine Kotor, a 3,1 milion eura njeno kreditno zaduženje kod Njemačke razvojne banke (KfW).

– Malo je mjesta na našoj planeti kojima je Bog, taj veliki arhitekta svemira, podario toliku ljepotu kao što je to slučaj sa Bokom Kotorskom. Nama je ostao onaj lakši dio posla, a to je da tu ljepotu sačuvamo i da budemo dobri domaćini svima onima koji žele da uživaju u toj ljepoti – poručio je ministar Sekulić.

Gradonačelnica Marija Ćatović je kazala da je raduje što se projekat odvija prema planu i u kvalitetnoj saradnji učesnika.

– U prethodnim fazama projekta završen je novi tranzitni i distributivni cjevovod na potezu od Orahovca do Risna, nabavljene nove pumpe za postrojenje u Tabačini i Orahovcu, a sada je pred nama treća faza radova, koja će osim poboljšanja vodosnabdijevanja. Planirani poslovi treba znatno da doprinesu očuvanju zaliva i zaštiti životne sredine, što je naš osnovni cilj i neophodni preduslov budućeg razvoja. Smatram da smo ovim projektom potvrdili ozbiljan i odgovoran odnos lokalne uprave prema rješavanju problema odvođenja otpadnih voda – kazala je Ćatović.

Njemački ambasador Petar Plate očekuje puno od izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže u opštini Kotor, a posebno od postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koje bi trebalo da bude završeno 2013. godine. Njemački turisti, kaže Plate, posebno cijene područja gdje se vodi briga o čistoći mora, prate sistuaciju na kartama koje o tome govore na svjetskim mapama, vodeći računa o postojanju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, po čemu se područje razlikuje, jer ga nema.

– Sam projekat je dokaz da Njemačka investira u poslove koji imaju dugoročnu perspektivu i značaj. Njemačka je još najveći bilateralni donator u Crnoj Gori, a samo je KfW banka investirala 250 miliona eura do sada, koja preko svojih institucija KfW i GTC investira u Crnoj Gori u vodosnabdijevanje i tretman otpadnih voda, katastar, energetsku efikasnost – kazao je Plate.

On je dodao da su otpadne vode veliki problem za stanovništvo i turiste. Izvođač radova, kompanija MPP ,,Jedinstvo“ iz Sevojna, najavila je da će radovi biti završeni u roku, do 19. jula 2012. godine. Koordinaciju i superviziju obavlja ,,Vodakom“ doo iz Tivta, a stručni nadzor njemačka kompanija ,,Dalem“ (Dahlem). Projekat obuhvata radove na rekonstrukciji postojeće i izgradnji nove kanalizacione i vodovodne mreže u dužini 28 kilometara i izgradnji pet pumpnih stanica.

Izvor: Pobjeda