PPV „Bukulja“, Aranđelovac

Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja pijaće vode Bukulja u Aranđelovcu;
Investitor: JP za planiranje i izgradnju opštine Aranđelovac