Lidl logistički centar u lapovu

Investitor: „Lidl Srbija kd“ Nova Pazova Naručilac: SMB-GRADNJA d.o.o. Subotica

Vrednost ugovorenih radova: 6.539.581,41  EUR bez PDV-a

Novi Logistički centar kompanije Lidl Srbija u Lapovu prostiraće se na 57 hiljada kvadratnih metara i imaće kapacitet za skladištenje više od 35.000 paletnih mesta.

MPP Jedinstvo izvodi bravarske radove (čelik) i radove na termotehničkim instalacijama.

Nova poslovna zgrada Delta Holdinga

Investitor: NBGP PROPERTIES D.O.O. BEOGRAD

Naručilac: ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. BEOGRAD

Vrednost ugovorenih radova: 3.949.491,78 EUR bez PDV-a

Nova poslovna zgrada Delta Holdinga projektovana je prema poslednjim svetskim standardima. Zgrada će biti locirana u biznis distriktu na Novom Beogradu. To će biti građevinski projekat A klase, sertifikovan prema LEED standardu, što je garancija primene najviših ekoloških standarda u domenu gradnje i održavanja.

Bruto površina objekta je 22.314 m².

Od 13 etaža, koliko je ukupna spratnost objekta, na dve podzemne etaže nalaziće se garaža sa 188 parking mesta. Na prizemlju i mezaninu biće zajednički prostori, a ostale etaže namenjenu su kao poslovni prostor.

MPP Jedinstvo izvodi radova na termotehničkim, hidrotehničkim i sprinkler instalacijama.

Proizvodni objekat sa administrativnom zgradom i pratećim objektima „Boysen“

Naručilac: SMB-GRADNJA d.o.o. Subotica

Vrednost ugovorenih radova: 4.037.583,35 EUR bez PDV-a

Završetak radova: april 2020

Izrada i montaža čelične konstrukcije i bravarskih radova na objektu Proizvodni objekat sa administrativnom zgradom i pratećim objektima „Boysen“ u privrednoj zoni „Mali Bajmok“ u Subotici.

Granični prelaz Bajna Bašta

Naručilac: Republička direkcija za imovinu Republike Srbije

Vrednost ugovorenih radova: 217.495.228,50 RSD bez PDV-a

Kompletni radovi na izgradnji graničnog prelaza Bajna Bašta između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine.

Kanalizacija i PPOV Bela Zemlja

Investitor: Republika Srbija – Grad Užice

Naručilac: Republika Srbija – Ministarstvo privrede

Vrednost ugovorenih radova: 40.260.791,58 RSD bez PDV-a

Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u poslovnoj zoni Bela Zemlja, grad Užice.

Multifunkcionalna dvorana u Košutnjaku

Investitor: Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije, Kneza Višeslava 72, Beograd

Naručilac (vodeći član grupe ponuđača): „W.D. CONCORD WEST“ DOO, Beograd

Vrednost ugovorenih radova: 219.330.383,97 RSD bez PDV-a

Završetak radova: početak 2021

Izgradnja nacionalnog trening centra za šest sportova – Multifunkcionalna dvorana u Košutnjaku.

Ukupna vrednost svih ugovorenih radova je 1.438.696.641,01 RSD bez PDV-a

MPP Jedinstvo kao član grupe ponuđača izvodi radove na termotehničkim i hidrotehničkim instalacijama.

Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“

Investitor: Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Nemanjina 11, 11000 Beograd

Naručilac (vodeći član grupe ponuđača): „W.D. CONCORD WEST“ DOO, Beograd

Vrednost ugovorenih radova: 3.922.814,32 EUR bez PDV-a

Završetak radova: decembar 2020

„Novi objekat sa podzemnim garažama, prizemljem, 3 sprata je lociran sa zadnje strane postojećeg i predviđeno je da se nakon izgradnje i rekonstrukcije oni povežu u jedinstvenu funkcionalnu celinu. Bruto građevinska površina novog objekta je 13.858 m2.
Uslov za sprovođenje projekta je neometan rad postojećeg objekta tokom izgradnje nove zgrade.“
Ukupna vrednost svih ugovorenih radova je 22.826.235,00 EUR bez PDV-a
MPP Jedinstvo kao član grupe ponuđača izvodi radove na saobraćajnicama, termotehničkim i hidrotehničkim instalacijama.

PPOV Zlatibor

Investitor: JKP Vodovod Zlatibor, Čajetina

Naručilac (vodeći član grupe ponuđača): Hidroinženjering doo, Ljubljanja, Slovenija

Vrednost ugovorenih radova: 1.578.140 EUR bez PDV-a

Projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje komunalnih odpadnih voda (PPOV) Zlatibor.
Ukupna vrednost svih ugovorenih radova je 4.464.707,00 EUR bez PDV-a, odnosno 549.716.602,90 RSD bez PDV-a.
MPP Jedinstvo kao član grupe ponuđača učestvuje u izradi dela projektne dokumentacije kao i u izvođenju kompletnih pripremnih radova na rašćišćavanju terena, uređenju gradilišta, zemljane radove, arhitektonsko građevinske radove, ViK i HVAC instalacije, spoljašnji cevovodi, saobraćajnice i uređenje terena.

Vodovod Cetinje, Crna Gora

Naručilac: DOO „Vodovod i kanalizacija – Cetinje“ , Cetinje, Crna Gora

Vrednost ugovorenih radova: 1.433.553,59 EUR bez PDV-a

Nabavka i ugradnja cevovoda za vodosnadbevanje u ulicama Mojkovačka i Bajička na Cetinju, Crna Gora.