Granični prelaz Bajna Bašta

Naručilac: Republička direkcija za imovinu Republike Srbije

Vrednost ugovorenih radova: 217.495.228,50 RSD bez PDV-a

Kompletni radovi na izgradnji graničnog prelaza Bajna Bašta između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine.