Isporuka i ugradnja solarnih kolektora za JKP Grejanje Pančevo

Naručilac: E3 International

Vrednost ugovorenih radova: 99.997,16 USD bez PDV-a

Isporuka i ugradnja 200 solarnih kolektora za JKP „Grejanje“ Pančevo, toplana „Kotež“