Proizvodni objekat sa administrativnom zgradom i pratećim objektima „Boysen“

Naručilac: SMB-GRADNJA d.o.o. Subotica

Vrednost ugovorenih radova: 4.037.583,35 EUR bez PDV-a

Završetak radova: april 2020

Izrada i montaža čelične konstrukcije i bravarskih radova na objektu Proizvodni objekat sa administrativnom zgradom i pratećim objektima „Boysen“ u privrednoj zoni „Mali Bajmok“ u Subotici.