Jedinstvo obnovilo sticanje sopstvenih akcija

Jedinstvo ad Sevojno nastavilo je program sticanja sopstvenih akcija na organizovanom tržištu.
U skladu sa odlukom skupštine akcionara, te odlukom nadzornog odbora kompanije, Jedinstvo je kupovalo akcije po tržišnim cenama na Beogradskoj berzi.

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija, 19. feb.
Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija, 21. feb
Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija, 7. mart
Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija, 9. mart
Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija, 22. mart
Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija, 30. mart
Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija, 2. jul
Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija, 18. jul