Izgradnja 2 rezervoara od po 20.000 m³ na skladištu naftnih derivata Smederevo

Naručilac: Republička direkcija za robne rezerve

Vrednost ugovorenih radova: 1.124.956.852,53 RSD bez PDV-a

Završetak radova: 31.12.2022.

MPP “JEDINSTVO” AD Sevojno je kao lider konzorcijuma čiji su i članovi “TANKMONT” DOO Beograd i “GEOSONDA-FUNDIRANJE” AD Beograd ugovorilo radove na izgradnji dva rezervoara od po 20.000 m³, mešačke kućice i prateće infrastrukture sa povezivanjem na postojeću infrastrukturu na skladištu naftnih derivata Smederevo u Smederevu.