Regionalni vodovod Makiš-Mladenovac – 6. etapa, priključak za Umčare i Pudarce

Naručilac: Grad Beograd – Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za komunalne i stambene poslove i Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda

Vrednost ugovorenih radova: 4.924.909.705,26 RSD bez PDV-a

MPP JEDINSTVO ad Sevojno je kao lider konzorcijuma čiji su i članovi TELEKOMUNIKACIJA d.o.o. Blace, NOVKOL a.d. Beograd, Ogranak I.CO.S.P.A. Beograd-Vračar, MAŠINOKOP d.o.o. Šabac, BEONANT d.o.o. Beograd, WETRICOM d.o.o. Beograd, RESA GRADNJA d.o.o. Novi Banovci, ECO CONSTRUCTION d.o.o. Beograd i GEOPROFIL ING Ivanjica ugovorilo izvođenje radova na regionalnom vodovodu „Makiš – Mladenovac“ priključak za Umčare i Pudarce.

Poslovni objekat „SAVA CENTAR“ Novi Beograd

Investitor: DELTA KONGRESNI CENTAR d.o.o Beograd

Naručilac: JADRAN d.o.o. Beograd

Vrednost ugovorenih radova: 18.750.000,00 EUR bez PDV-a

Konzorcijum MPP Jedinstvo a.d. Sevojno I Termo Tim d.o.o. Beograd izvode radove na mašinskim instalacijama (termotehničkim, hidrotehničkim i sprinkler instalacijama) na rekonstrukciji poslovnog objekta „Sava Centra“ Novi Beograd, koji je u sastavu Delta Holding sistema od 2020. godine.
Renovirani Sava centar imaće moderne i atraktivne prostore za umrežavanje, manje sale za korporativne skupove i paralelne sesije tokom velikih kongresa. Planirana je biznis zona, zatim šoping-zona sa dodatnim sadržajima. Obnovljeni centar biće energetski efikasna zgrada u skladu sa najsavremenijim standardima bezbednosti i održivosti.
Bruto površina objekta je cca 100.000 m².

Izgradnja kanalizacione mreže u Opštini Gornji Milanovac

Naručilac: Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Beograd

Vrednost ugovorenih radova: 400.801.641,79 RSD bez PDV-a

„MPP Jedinstvo“ a.d. Sevojno je kao lider konzorcijuma gde je drugi član W.D. Concord West DOO ugovorilo izvođenje radova na izgradnji kanalizacione mreže u opštini Gornji Milanovac.

Izgradnja i sanacija kolektora sa pumpnim stanicama i izrada kanalizacione mreže u Nišu

Naručilac: Ministarstvo Finansija, Vlada Republike Srbije

Vrednost ugovorenih radova: 32.321.289,12 EUR bez PDV-a

„MPP Jedinstvo“ a.d. Sevojno je kao lider konzorcijuma čiji su i članovi „Telekomunikacije“ d.o.o. Blace, „W.D. Concord West“ d.o.o. i „Poslovnost“ d.o.o. Niš ugovorilo izvođenje radova na izgradnji i sanaciji kolektora sa pumpnim stanicama i izradi kanalizacione mreže u Nišu.

Regionalni vodovod Makiš-Mladenovac, priključak za Grocku-Vrčin

Naručilac: Grad Beograd – Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za komunalne i stambene poslove i Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda

Vrednost ugovorenih radova: 1.139.466.522,77 RSD bez PDV-a

„MPP Jedinstvo“ a.d. Sevojno je kao lider konzorcijuma čiji su i članovi „Telekomunikacije“ d.o.o. Blace, „Mašinokop“ d.o.o. Šabac,“Beonant“ d.o.o. Beograd, „Wetricom“ d.o.o. Beograd, „Resa gradnja“ d.o.o. Novi Banovci, „Eco construction“ d.o.o. Beograd i „Geo-projekt SM“ d.o.o. S. Mitrovica ugovorilo izvođenje radova na regionalnom vodovodu „Makiš – Mladenovac“ priključak za Grocku – Vrčin.

Izgradnja 2 rezervoara od po 20.000 m³ na skladištu naftnih derivata Smederevo

Naručilac: Republička direkcija za robne rezerve

Vrednost ugovorenih radova: 1.124.956.852,53 RSD bez PDV-a

Završetak radova: 31.12.2022.

MPP „JEDINSTVO“ AD Sevojno je kao lider konzorcijuma čiji su i članovi „TANKMONT“ DOO Beograd i „GEOSONDA-FUNDIRANJE“ AD Beograd ugovorilo radove na izgradnji dva rezervoara od po 20.000 m³, mešačke kućice i prateće infrastrukture sa povezivanjem na postojeću infrastrukturu na skladištu naftnih derivata Smederevo u Smederevu.

Fabrika za kompletiranje i pakovanje municije

Naručilac: „Prvi partizan“ a.d. Užice

Vrednost ugovorenih radova: 8.262.160,08 EUR bez PDV-a

Izvođenje arhitektonsko građevinskih radova na izgradnji objekata, saobraćajnica i kanala za odvodnjavanje na lokaciji Dautovac – Bela Zemlja za potrebe izgradnje fabričkog kompleksa za kompletiranje i pakovanje municije.

Granični prelaz Gostun

Investitor: Republika Srbija – Ministarstvo finansija – Uprava carina, Beograd

Naručilac (vodeći član grupe ponuđača): „W.D. CONCORD WEST“ DOO, Beograd

Vrednost ugovorenih radova: 380.737.212,51 RSD bez PDV-a

Završetak radova: maj 2020

„Radovi na izgradnji GP Gostun između Republike Srbije i Rebublike Crne Gore, vrednost svih radova 669.889.711,21 RSD bez PDV-a.
MPP Jedinstvo kao član grupe ponuđača izvodi radove na saobraćajnicama, saobraćnoj signalizaciji, hidrotehničkim, hidromašinskim i termotehničkim instalacijama.“