Regionalni vodovod Makiš-Mladenovac – 6. etapa, priključak za Umčare i Pudarce

Naručilac: Grad Beograd – Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za komunalne i stambene poslove i Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda

Vrednost ugovorenih radova: 4.924.909.705,26 RSD bez PDV-a

MPP JEDINSTVO ad Sevojno je kao lider konzorcijuma čiji su i članovi TELEKOMUNIKACIJA d.o.o. Blace, NOVKOL a.d. Beograd, Ogranak I.CO.S.P.A. Beograd-Vračar, MAŠINOKOP d.o.o. Šabac, BEONANT d.o.o. Beograd, WETRICOM d.o.o. Beograd, RESA GRADNJA d.o.o. Novi Banovci, ECO CONSTRUCTION d.o.o. Beograd i GEOPROFIL ING Ivanjica ugovorilo izvođenje radova na regionalnom vodovodu „Makiš – Mladenovac“ priključak za Umčare i Pudarce.