Izgradnja i sanacija kolektora sa pumpnim stanicama i izrada kanalizacione mreže u Nišu

Naručilac: Ministarstvo Finansija, Vlada Republike Srbije

Vrednost ugovorenih radova: 32.321.289,12 EUR bez PDV-a

„MPP Jedinstvo“ a.d. Sevojno je kao lider konzorcijuma čiji su i članovi „Telekomunikacije“ d.o.o. Blace, „W.D. Concord West“ d.o.o. i „Poslovnost“ d.o.o. Niš ugovorilo izvođenje radova na izgradnji i sanaciji kolektora sa pumpnim stanicama i izradi kanalizacione mreže u Nišu.