Fabrika za kompletiranje i pakovanje municije Dautovac – Instalacije

Naručilac: „Prvi partizan“ a.d. Užice

Vrednost ugovorenih radova: 7.339.038,76 EUR bez PDV-a

Izvođenje radova na termotehničkim, elektro i hidrotehničkim instalacijama i radovi na parternom uređenju na lokaciji Dautovac – Bela Zemlja za potrebe izgradnje fabričkog kompleksa za kompletiranje i pakovanje municije.