Regionalni vodovod Makiš-Mladenovac, priključak za Grocku-Vrčin

Naručilac: Grad Beograd – Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za komunalne i stambene poslove i Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda

Vrednost ugovorenih radova: 1.139.466.522,77 RSD bez PDV-a

„MPP Jedinstvo“ a.d. Sevojno je kao lider konzorcijuma čiji su i članovi „Telekomunikacije“ d.o.o. Blace, „Mašinokop“ d.o.o. Šabac,“Beonant“ d.o.o. Beograd, „Wetricom“ d.o.o. Beograd, „Resa gradnja“ d.o.o. Novi Banovci, „Eco construction“ d.o.o. Beograd i „Geo-projekt SM“ d.o.o. S. Mitrovica ugovorilo izvođenje radova na regionalnom vodovodu „Makiš – Mladenovac“ priključak za Grocku – Vrčin.