Fabrika za kompletiranje i pakovanje municije

Naručilac: „Prvi partizan“ a.d. Užice

Vrednost ugovorenih radova: 8.262.160,08 EUR bez PDV-a

Izvođenje arhitektonsko građevinskih radova na izgradnji objekata, saobraćajnica i kanala za odvodnjavanje na lokaciji Dautovac – Bela Zemlja za potrebe izgradnje fabričkog kompleksa za kompletiranje i pakovanje municije.