Nabavka i izgradnja kanalizacionih kolektora i kanalizacione mreže u Vranju

Naručilac: „JP VODOVOD“ Vranje

Vrednost ugovorenih radova: 2.445.696,50 EUR bez PDV-a

MPP Jedinstvo je kao lider konzorcijuma zajedno sa Veolia Water Solutions & Technologies DOO Beograd i Millennium Team DOO Beograd potpisalo ugovor za Izgradnja kanalizacionih kolektora i kanalizacione mreže u Vranju.