ČLANICE GRUPACIJE
NAJNOVIJI PROJEKTI

Svi naši projekti Srpski poslovni klub Privrednik Preuzmite prezentaciju (5MB)
Beogradska berza (JESV)
Datum 27. 05. 2016.
Cena 4.000
Promena -
NOVOSTI

Redovna skupština akcionara zakazana za 22. jun

Nadzorni odbor Društva doneo je odluku da se redovna skupština akcionara održi 22. juna od 12h u sedištu Kompanije.

U dnevni red skupštine uvrštene su sledeće tačke:

Kao dan akcionara je utvrđen 12. jun, a pravo učešća imaju akcionari i njihovi punomoćnici koji na ovaj dan raspolažu sa najmanje 0,1 odsto od ukupnog broja akcija odnosno 299 akcija.