ČLANICE GRUPACIJE
NAJNOVIJI PROJEKTI

Svi naši projekti Srpski poslovni klub Privrednik Preuzmite prezentaciju (5MB)
Beogradska berza (JESV)
Datum 28. 05. 2018.
Cena 5.000
Promena -
NOVOSTI

Redovna skupština akcionara zakazana za 26. jun

Nadzorni odbor Društva doneo je odluku da se redovna skupština akcionara održi 26. juna od 12h u sedištu Društva.

U dnevni red skupštine uvrštene su sledeće tačke:

Kao dan akcionara je utvrđen 16. jun, a pravo učešća imaju akcionari i njihovi punomoćnici koji na ovaj dan raspolažu sa najmanje 0,1 odsto od ukupnog broja akcija odnosno 277 akcija.