Granični prelaz Gostun

Investitor: Republika Srbija – Ministarstvo finansija – Uprava carina, Beograd

Naručilac (vodeći član grupe ponuđača): „W.D. CONCORD WEST“ DOO, Beograd

Vrednost ugovorenih radova: 380.737.212,51 RSD bez PDV-a

Završetak radova: maj 2020

„Radovi na izgradnji GP Gostun između Republike Srbije i Rebublike Crne Gore, vrednost svih radova 669.889.711,21 RSD bez PDV-a.
MPP Jedinstvo kao član grupe ponuđača izvodi radove na saobraćajnicama, saobraćnoj signalizaciji, hidrotehničkim, hidromašinskim i termotehničkim instalacijama.“

Gold gondola Zlatibor

Naručilac: Opština Čajetina

Vrednost ugovorenih radova: 345.940.760,00 RSD bez PDV-a

Izvođenje radova na izgradnji panoramske gondole na Zlatiboru sa pratećim objektima. Trasa gondole u dužini od devet kilometara povezaće centar Zlatibora sa ski centrom Tornik, preko Ribničkog jezera na kojem će se nalaziti međustanica.

Granični prelaz Kotroman

Naručilac: Ministarstvo finansija Republike Srbije

Vrednost ugovorenih radova: 2.174.312,08 EUR bez PDV-a

Završetak radova: avgust 2020

Kompletni radovi na izgradnji graničnog prelaza Kotroman između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Radovi se izvode u toku rada postojećeg graničnog prelaza i obuhvataju rušenje postojećih objeata i izgradnju novih.

Izgradnja poslovne zgrade RTV u Novom Sadu

Investitor: Javna medijska ustavova „Radio-televizija Vojvodine“

Naručilac (vodeći član grupe ponuđača): SMB-GRADNJA d.o.o. Subotica

Vrednost ugovorenih radova: 424.116.943,91 RSD bez PDV-a

Završetak radova: septembar 2019

MPP Jedinstvo kao član član grupe ponuđača izvodi radove na termotehničkim, hidrotehničkim i sprinkler instalacijama.

Zgrada će imati pet televizijskih i šest radijskih multifunkcionalnih studija i raspolagaće sa 17.530 kvadratnih metara, sa svim neophodnim tehničkim i tehnološkim pratećim prostorima.

Šoping centra na Zvezdari

Investitor: MPC Properties;
Naručilac i Generalni Izvođač: SMB-GRADNJA d.o.o. Subotica;

Vrednost ugovorenih radova: 9.761.305,44 EUR bez PDV-a

Završetak projekta je predvidjen za proleće 2020.
MPP Jedinstvo izvodi radova na termotehničkim, hidrotehničkim i sprinkler instalacijama, kao i bravarske radove.

Objekat ukupne površine od 130.000 kvadrata (2Po+Pr+2+Ps), sa 3 maloprodajna nivoa i preko 150 prodavnica, restoranski deo, podzemna garaza za 1250 vozila. Cela investicija prelazi vrednost od 100 miliona evra.

Postrojenje za odsumporavanaje dimnih gasova u TENT – u , Obrenovac

Investitor : Elektroprivreda Srbije

Vrednost radova : 95.500.000