Postrojenje za odsumporavanaje dimnih gasova u TENT – u , Obrenovac

Investitor : Elektroprivreda Srbije

Vrednost radova : 95.500.000