Jedinstvo obnovilo sticanje sopstvenih akcija u 2019. godini

Jedinstvo ad Sevojno nastavilo je program sticanja sopstvenih akcija na organizovanom tržištu i u tekućoj godini.

U skladu sa odlukom skupštine akcionara, te odlukom nadzornog odbora kompanije, Jedinstvo je kupovalo akcije po tržišnim cenama na Beogradskoj berzi.

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija, 19. februar 2019.