Zakazana redovna sednica skupštine akcionara za 1. jun

Upravni odbor MPP Jedinstvo ad Sevojno zakazao je za 1. jun redovnu skupšinu akcionara na kojoj pravo učešća imaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji budu raspolagali sa najmanje 0,1 odsto od ukupnog broja akcija 22. maja tekuće godine (303 akcije).

Na dnevnom redu skupštine biće usaglašanje kompanije sa novom zakonskom regulativom (usvajanje Osnivačkog akta i Statuta), usvajanje finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja, kao i raspodela dobiti.

Takođe, na dnevnom redu je i izvor revizora Društva, kao i  donošenje odluke o sticanju do 10% akcija Društva, te donošenje odluke o   podnošenju zahteva za prijem akcija MPP Jedinstvo ad Sevojno na Listing B (Standard market) Beogradske berze.