Otvoreni bazeni u Varvarinu

Izgradnja otvorenih bazena i platoa sa tribinama u sklopu SRC Varvarin;
Investitor: JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Varvarin;
vrednost ugovora: 29.944.237,10 rsd