Mala hidroelektrana Bare

Izvođenje hidrograđevinskih radova, Opština Crna trava;
Investitor: MHE BARE d.o.o.;
Vrednost ugovora: 992.230,86 eur