Vodovod i kanalizacija Kotor

Snabdevanje vodom i sanitacija Jadranske obale III – Kotor faza I, Crna Gora;
Investitor: JP Vodovod i kanalizacija Kotor;
Vrednost ugovora: 5.302.434,42 eur