Fekalna kanalizacija Kotor

Izgradnja fekalne kanalizacije Plagenti, Opština Kotor;
Investitor: Opština Kotor i Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora;

Vrednost ugovora: 1.155.329,91 eur