Snabdevanje Pomurja pijaćom vodom – sistem A

Slovenija
najpovoljnija ponuda – vrednost posla 32 miliona EUR;
radovi na vodosnadbevanju opština Lendava, Črenšovci, Velika polana, Turnišče, Odranci, Dobrovnik i Kobilje