PPV Bolje sestre

Investitor: Regionalni vodovod Crnogorsko primorje

Vrednost radova : 13.436.000 eur